JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

Pred 15 rokmi založil firmu Úsporné bydlení s. r. o., ktorá úspešne podniká na českom i zahraničnom trhu v oblasti výroby a výstavby pasívnych a nízkoenergetických drevostavieb.

O kom to vlastne hovoríme?

Zakladateľom firmy je pán Zdeněk Kaňa, ktorý sa podieľal na trende pasívnych drevostavieb v Českej republike, a to od samotného prvopočiatku.

A kto je Zdeněk Kaňa?

 • Bol prítomný pri začiatku všetkých inovatívnych technológií, ktoré sa pri výstavbe drevostavieb v Českej republike realizovali a nastavovali.
 • Je zakladateľom združenia drevostavby CZ, ktoré sa stalo následne súčasťou veľmi známej a úspešnej Asociácie dodávateľov montovaných domov (ADMD).
 • Je autorom a iniciátorom významnej akcie ako nehorí drevostavba v máji 2008 v Dubňanoch.
 • Je autorom a realizátorom výstavby lokality, zatiaľ najväčšieho počtu nízkoenergetických drevostavieb v Česku (Květnice pri Prahe – v počte 270 domov).
 • Je autorom a investorom prvej rekonštrukcie pasívneho bytového domu v ČR, ktorým prešlo v priebehu exkurzií vyše 2 000 študentov zo škôl, ČVUT, VŠB-TUO, VUT Brno, STU Bratislava a ďalší.
 • Je členom rady Centra pasívneho domu.
 • V spolupráci MZLÚ a s Ing. doc. Zdenkou Havířovou a Ing. Pavlom Kubom začali vykonávať a vytvorili prvé merania difúzne otvorených a uzavretých konštrukcií, a to od roku 2008. Na výsledky dnes nadväzujú prof. Ing. Jan Tyvoňak, Csc. a prof. Ing. Karel Kabele, Csc.
 • Je zakladateľom a usporiadateľom odbornej česko-slovenskej konferencie Drevo Dubňany, ktorá sa koná každý rok v máji na vysoko odborné témy z oblasti drevostavieb, ekológie a energie.
 • Podieľal sa na vytváraní prvých platných protipožiarnych certifikátov v združení Drevostavby CZ.
 • Ako technický dozor účinkoval v súťaži a reality show Dom snov – televízia Nova, kde súťažiaci stavali svoj prvý pasívny dom.
 • Úzko spolupracuje s poprednými českými architektmi, ako sú napríklad Ing. Arch. Josef Smola, Ing. Arch. Mojmír Hudec, Ing. Arch. Aleš Rotánek a ďalší.
 • V spolupráci s CPD založil kurzy s názvom projektant pasívnych domov, kde sa v praxi zaškolilo vysoké množstvo študentov.
 • Prednáša na VŠ a publikuje v odborných časopisoch.

Videa

Reportáž z České televize.